Rodzaje wędkarstwaAkcesoria wędkarskie


Regulamin sklepu
Regulamin


Właścicielem sklepu internetowego www.warciak-fishing.pl jest firma: Firma TomCat, Łukasz Tomaszewski, ul. Szubianki 19, 63-200 Jarocin, NIP: 617-201-63-61


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy:
 1. 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma TomCat Łukasz Tomaszewski z adresem ul.Tatrzańska 8 63-200 Jarocin, tel: 722398943, email: sklep@warciak-fishing.pl
 2. 2) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny ale jest konieczne do komunikacji biznesowej (dane są i będą przetwarzane wyłącznie w tym celu) - świadczenie usług na podstawie zawartych umów/zamówień, wystawianie faktur, przygotowywanie ofert i zamówień internetowych.
 3. 3) Posiadają Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych.Mają Pan/Pani prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych
 4. 4) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 5. 5) Administrator przetwarza Państwa dane w postaci: nazwy firmy, imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz nr telefonu
 6. 6) Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa
 7. 7) Posiada Pan/Pani prawo do żądania usunięcia danych, które będą przechowywane do momentu przedawnienia wynikającego z ustaw podatkowych. W związku z powyższym proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu realizacji zamówień przez Firma TomCat Łukasz Tomaszewski z adresem ul.Tatrzańska 8 63-200 Jarocin, tel: 722398943, email: sklep@warciak-fishing.pl zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


 1. Polityka prywatności - bezpieczeństwo danych osobowych
  1. Podane przez Kupującego podczas składania zamówienia dane są wykorzystywane jedynie na użytek wewnętrzny sklepu www.warciak-fishing.pl w celach ewidencyjnych sprzedaży i kontaktu z Kupującym.
  2. Ochrona danych Kupującego jest dla nas bardzo ważna i zapewniamy, że nie trafią one w niepowołane ręce. Wszelkie dane osobowe użytkowników zamieszczone w serwisie chronione są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
  3. Informujemy, że Administratorem danych jest Firma TomCat, Łukasz Tomaszewski z siedzibą ul. Szubianki 19, 63-200 Jarocin.
  4. Zamawiający ma prawo dostępu do swoich danych podanych w procesie realizacji zamówienia oraz ich modyfikacji.


 2. Postanowienia ogólne
  1. Zamówienia poprzez sklep internetowy można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
  2. Zamówienia przyjmowane są również e-mailem na adres: sklep@warciak-fishing.pl lub telefonicznie 722 398 943 w godzinach działalności firmy od godziny 8:00 do godziny 16:00 od poniedziałku do piatku (godziny pracy mogą zostać tymczsowo zmienione bez aktualizacji zapisu regulaminu).
  3. Fotografia produktu umieszczona przy widoku produktu, może z przyczyn technicznych różnić się od oryginalnej. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z opisem produktu.
  4. Cena znajdująca się obok produktu jest ceną brutto i zawiera podatek VAT 23%. Cena ta nie obejmuje kosztów przesyłki.
  5. Potwierdzenie zamówienia dokonanego przez Kupującego następuje drogą e-mailową. Kupujący przy wypełnianiu formularza zamówienia winien podać numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adres e-mail, pod którymi będzie możliwe jego potwierdzenie.
  6. Klient po złożeniu zamówienia, otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na odległość. Powiadomonie jest dostarczone via e-mail na adres podany w procesie składania zamówienia.
  7. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia klienta, który nie podał wszystkich wymaganych danych lub podał dane budzące wątpliwości co do ich poprawności.
  8. W przypadku zamówień składających się z wielu towarów, a mających zostać dostarczonych w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
  9. Zmiana lub anulowanie zamówienia możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny z obsługą sklepu.
  10. Zmianie lub anulowaniu podlega zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane.
  11. Koszty przesyłki obciążają Kupującego, są naliczane automatycznie przez system i sumowane z produktami w podsumowaniu zamówienia. W przypadku zamówień za kwotę powyżej 200,00 zł brutto, i płatności przelewem lub przez płatności elektroniczne wysyłka na terenie Polski realizowana jest bez kosztów.
  12. Termin realizacji zamówienia na terenie Polski wynosi od 1 do 3 dni roboczych (towar dostępny w magazynie ) 7-20 dni (towar niedostępny w magazynie) i liczony jest od daty potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu.
  13. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
  14. Firma TomCat wystawia faktury VAT. Aby otrzymać fakturę należy zaznaczyć opcje "faktura" w momencie składania zamówienia, w innym przypadku wystawiony zostanie paragon. Zamawiający zaznaczając opcję "faktura" w procesie realizacji zamówienia, potwierdza że jest aktywnym płatnikiem VAT.
  15. Pargaon do zakupu wystawiany jest z dniem potwierdzenia odbioru zamówienia przez Zamawiającego, paragon dostarczany jest do Zamawiajaćego za pośrednictwem poczty w ciągu 1-3 dni roboczych od dnia odebrania przesyłki.
  16. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt sklepu www.warciak-fishing.pl nie będą przyjmowane - chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
  17. Fotografie produktów są własnością firmy Tomcat lub ich właścicieli od których firma Tomcat posiada stosowne zezwolenia. Ich kopiowanie i wykorzystywanie jest zgodne z zasadami ustalonymi przez Tomcat. Opisy produktów są własnością ich autorów i ich kopiowanie i wykrozysytwanie jest możliwe za ich zgodą.
  18. Logotyp Warciak jest własnością firmy Tomcat i prawa do jego modyfikacji są zastrzeżone.
  19. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają szczególnych uprawnień konsumentów, przysługujących im na mocy obowiązujących przepisów prawa.


 3. Metody płatności:
  1. Dokonując zakupu w sklepie internetowym, klient może dokonać zapłaty za zamówione towary w następujący sposób:
   - przelew na rachunek bankowy,
   - płatność za pobraniem u kuriera.


 4. Dostawa zamówienia:
  1. Zamówienia w sklepie dostarczane są na terenie Polski za pośrednitwem firmy kurierskiej DPD i Poczty Polskiej.
  2. Koszty wysyłki na terenie Polski zgodnie z cennikiem: pokaż
 5. W przypadku możliwości i dostawy poza obszar Polski, prosimy o kontakt przed złożeniem zamówienia. 6. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Klient-konsument może zwrócić towar bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki, składając pisemne oświadczenie na adres: Firma TomCat, Łukasz Tomaszewski, ul. Szubianki 19, 63-200 Jarocinlub elektronicznie na adres e-mail sklep@warciak-fishing.pl.
  2. W przypadku realizacji zamówienia z fakturą VAT, zwrot towaru jest niemożliwy. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem. Zgodnie z art. 22 z indeksem 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. W przypadku skutecznego odstąpienia przez kupującego od umowy, pieniądze przekażemy w takiej samej formie w której dokonano wpłaty, chyba że strony postanowią inaczej. Jeżeli klient decyduje się na zwrot przelewem bankowym, kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty przelewu.
  4. Towary uważa się za używane, gdy nastąpiło otwarcie oryginalnego opakowania - towar używany nie podlega zwrotowi.
  5. Zwracany towar prosimy odesłać na adres firmy wraz z otrzymaną fakturą lub paragonem.
  6. Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres:

   Firma TomCat, Łukasz Tomaszewski, ul. Szubianki 19, 63-200 Jarocin
   lub e-mail: sklep@warciak-fishing.pl
   Z dopiskiem: zwrot, lub złożyć osobiście na wyżej podany adres.

  7. załącznik: pobierz formularz zwrotu


 7. Reklamacja
  1. Wszystkie produkty dostępne w sklepie www.warciak-fishing.pl są ORYGINALNE, co niniejszym gwarantujemy.
  2. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i powiadomić Sprzedającego.
  3. Reklamacja winna być złożona na pismie i wysłana/dostarczona (email, fax, list polecony) na adres siedziby Sprzedawcy. W przypadku złożenia reklamacji w formie email, należy wysłać zeskanowany wypełniony poprawnie druk reklamacji (wraz z kopią dowodu zakupu) na adres: sklep@warciak-fishing.pl.
  4. Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiacych w zakupionym towarze, pod warunkiem przestrzegania przez Klienta prawidłowych zasad użytkowania towaru, określonych w instrukcji użytkowania.
  5. Sprzedający zobowiązuje sie do rozpatrzenia reklamacji w ciagu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia oraz poinformowania Kupujacego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
  6. W przypadku uznania reklamacji towar należy odesłać na adres siedziby Sprzedajacego lub wskazane przez niego miejsce, w oryginalnym fabrycznym opakowaniu wraz z poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji, karta gwarancyjna i dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). Towar powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu (towar uszkodzony podczas wysyłki nie bedzie podlegał naprawie lub wymianie w ramach gwarancji).
  7. Prawo do składania reklamacji przysługuje jedynie w okresie ochrony gwarancyjnej.
  8. załącznik: pobierz formularz reklamacji


 8. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta..
  2. Firma TomCat zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Informacja o każdej następczej zmianie postanowień niniejszego regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej sklepu.

ostatnia zmiana regulaminu 01-01-2017r.
scrollTop scrollBottom